Bhp i PPOŻ

obraz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Prowadzenie działań służby BHP w  zakresie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 (Dz.U. Nr. 109 poz. 704)
 • szkolenia wstępne dla pracowników,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych 
 • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych 
 • szkolenia kadry inżynieryjno - technicznej.
 • ocena ryzyka zawodowego 
 • kompleksowa dokumentacja powypadkowa (z wypełnieniem karty statystycznej i założeniem rejestru wypadków przy pracy.

 Ochrona Przeciwpożarowa:

 • Znakowanie obiektów
 • Dobór i rozmieszczenie gaśnic w obiektach
 • Konserwacja gaśnic i hydrantów
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego
 • Obliczenia zagrożenia wybuchem
 • Inne w zakresie ochrony przeciwpożarowej)

 

 • Profesjonalne opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacji.