Biuro rachunkowe Bydgoszcz, Księgowość Bydgoszcz, Biuro księgowe, Biura rachunkowe - Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza oferta obejmuje następujące usługi księgowe, kadrowo-płacowe, a także w ramach BHP i PPOŻ:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych – pełnej rachunkowości, ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie rozliczeń i rejestrów podatku VAT
 • przygotowywanie dokumentów takich jak ewidencja środków trwałych, wyposażenia i ewidencja obrotu magazynowego
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań, w tym sprawozdań statystycznych dla GUS wraz z ich dostarczaniem do urzędów
 • rozliczenia podatku dochodowego
 • załatwianie spraw dotyczących aktualizacji danych w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym oraz w Urzędzie Statystycznym
 • reprezentacja klientów w zakresie udzielonych pełnomocnictw w sprawach prowadzonych przed Urzędami Skarbowymi, Urzędami Statystycznymi i innymi
 • konsultacje w sektorach księgowość i podatki Bydgoszcz
 • doradztwo dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą
 • analizy i korekty dokumentacji z minionych lat

 

Biuro Rachunkowe „DENAR” oferuje kompleksowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe, a także w ramach BHP i PPOŻ przeznaczone dla przedsiębiorstw,wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń oraz fundacji. Świadczymy także obsługę jako biuro podatkowe, pomagając naszym klientom w kwestiach optymalizacji podatkowej.

Gdy zdecydują się Państwo na współpracę z naszym biurem, księgowa biura „DENAR” będzie mogła przejąć wtedy wszystkie obowiązki dotyczące prowadzonej przez Państwa działalności niezależnie od sposobu rozliczania podatków. Nasi specjaliści to osoby nie tylko z odpowiednim wykształceniem, ale również wieloletnim doświadczeniem, którre stale poszerzają swoje kwalifikacje. Dysponujemy ponadto nowoczesnym zapleczem, dzięki któremu jesteśmy w stanie terminowo, precyzyjnie i fachowo świadczyć usługi niezależnie od tego, czy chodzi o księgowość, kadry i płace, podatki czy też szkolenia pracowników w zakresie BHP.

Wybierając naszą obsługę, mogą Państwo zapomnieć o godzinach spędzonych na skomplikowanych formalnościach, wypełnianiu ksiąg, deklaracji oraz innych dokumentów, także na dojazdach do urzędów. To pozwoli Państwu na skoncentrowanie się na obecnie prowadzonej działalności i tym samym na uzyskanie jeszcze większej konkurencyjności w swojej branży, co przełoży się na wyższe zyski. Współpraca z naszym biurem „DENAR” to w związku z tym przyszłościowa inwestycja.

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług w mieście Bydgoszcz – w razie dodatkowych pytań jesteśmy również do dyspozycji i odpowiemy na nie wyczerpująco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Opracowywanie niezbędnych aktów wewnętrznego prawa pracy.
 • Stały monitoring zgodności działań z przepisami prawa pracy.
 • Nadzór nad okresami ważności badań lekarskich pracowników.
 • Stały monitoring nad szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych ZUS; wyrejestrowanie z systemu pracowników zwalnianych.
 •  Naliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o zawarte umowy oraz ewidencje czasu pracy.
 •  Naliczanie wynagrodzeń pracowników za okres niezdolności do pracy.
 • Tworzenie dokumentacji oraz jej przekazywanie do ZUS, związanej z wypłatą zasiłków za okres niezdolności do pracy w przypadkach, jeśli wypłata zasiłków realizowane jest przez ZUS.
 • Naliczanie comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń. Sporządzanie deklaracji ZUS DRA, PIT-4.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R).
 • Wystawianie zaświadczeń o otrzymanym wynagrodzeniu dla pracowników.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji ZUS IWA dotyczących ustalenia stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Prowadzenie działań służby BHP w  zakresie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 (Dz.U. Nr. 109 poz. 704)
 • szkolenia wstępne dla pracowników,
 • szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych 
 • szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych 
 • szkolenia kadry inżynieryjno - technicznej.
 • ocena ryzyka zawodowego 
 • kompleksowa dokumentacja powypadkowa (z wypełnieniem karty statystycznej i założeniem rejestru wypadków przy pracy.

 Ochrona Przeciwpożarowa:

 • Znakowanie obiektów
 • Dobór i rozmieszczenie gaśnic w obiektach
 • Konserwacja gaśnic i hydrantów
 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem
 • Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego
 • Obliczenia zagrożenia wybuchem
 • Inne w zakresie ochrony przeciwpożarowej)

 

 • Profesjonalne opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z planami ewakuacji.